Gebruikerservaring van herbruikbare en wegwerpbare operatiejassen in kaart gebracht – publicatie

Nieuws

In de afgelopen jaren heeft de operatiekamer aanzienlijke veranderingen doorgemaakt, waaronder een verschuiving naar het gebruik van wegwerpproducten in plaats van herbruikbare. Het is echter bekend dat herbruikbare operatiejassen een aanzienlijk lagere milieu-impact hebben.

Hoewel het draagcomfort in de loop der jaren is verbeterd, ontbreekt gedocumenteerde informatie hierover in de literatuur. Bovendien, gebaseerd op eerdere enquêtes, is het duidelijk dat men de voorkeur geeft aan milieuvriendelijke opties wanneer de resultaten vergelijkbaar zijn of het kostverschil minimaal is. Dit betekent dat professionele acceptatie van belang is.

Om deze reden is de gebruikerservaring met betrekking tot het draagcomfort van herbruikbare (reusable) steriele operatiejassen onderzocht en dit vergeleken met wegwerpbare (disposable) operatiejassen.

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat er professionele acceptatie is voor het gebruik van herbruikbare operatiejassen. Om de overgang naar herbruikbaar te bewerkstelligen is het essentieel dat leveranciers en zorginstellingen samenwerken. De herbruikbare operatiejas is een milieuvriendelijk, veilig en comfortabel alternatief in de operatiekamer.

Download het artikel