Intervisie ‘Op weg naar duurzame zorg!’

Nieuws

De zorg is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot in Nederland, meer dan elk land in Europa. Op deze wijze wordt dan ook de zorg paradox in stand gehouden; door o.a. deze CO2-uitstoot worden mensen zorgbehoevend waardoor de druk op de zorg weer toeneemt.

Hoe kunnen wij met elkaar zorgdragen voor duurzamere zorg? Welke concrete doelstellingen passen daarbij, hoe maken we ze meetbaar en hoe speelt De Green Deal Duurzame Zorg 3.0 daarbij een rol?

Lees het hele artikel