Best Practice Oogheelkunde: intravitreale injecties op een veilige én duurzame wijze

Inspiratie, Nieuws

Het aantal patiënten dat behandeld wordt voor macula oedeem middels Intravitreale injecties (IVI) neemt toe, tot wel 350.000 per jaar. Hoewel de richtlijn goed wordt gevolgd, blijkt er wel een diversiteit te bestaan in de hoeveelheid gebruikt materiaal. Naast de aandacht voor goede kwaliteit en kostenbeheersing in de zorg, is er ook steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Dit initiatief richt zich op al deze elementen.  

Het doel van de richtlijn is om te adviseren hoe oogartsen in Nederland de IVIs zo veilig én duurzaam mogelijk kunnen uitvoeren. Het niet gebruiken van onnodige materialen heeft de meeste impact op milieubelasting, gevolgd door hergebruik en als laatste recycling van afval (reduce-reuse-recycle principe). Gelet op de enorme aantallen kan een kleine besparing per procedure leiden tot aanzienlijke winst in termen van kosten, afval en CO2-footprint Daarom zou het streven moeten zijn om alleen de essentiële onderdelen te gebruiken bij een IVI en onnodige materialen achterwege te laten. 

Hier kunt u meer lezen over het duurzaam uitvoeren van Intravitreale injecties.