Nieuwsbrief Duurzaamheid en Gezondheid – april 2024

Nieuws

In de nieuwsbrief Duurzaamheid en Gezondheid staan ontwikkelingen rondom het verduurzamen van (publieke) zorg en welzijn centraal. De nieuwsbrief is een productie van het programma Duurzaamheid en Gezondheid, en waar mogelijk in samenwerking met verschillende overkoepelende organisaties uit de zorg betrokken bij de Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg.

Lees de nieuwsbrief van april