Successen van het Green Team OK in het OLVG Amsterdam

Circulair werken & Plastic afval, Inspiratie, Plastic afval
Flavia da Silva Felicio

Talitha Hoppe is operatieassistent in het OLVG in Amsterdam. Het OLVG heeft een actief Green Team OK. In dit artikel vertelt Talitha over het Green Team OK in het OLVG.

Hoe lang en uit wie bestaat jullie Green Team OK in het OLVG?
Het Green Team OK is in 2019 opgericht. De leden komen van zowel OLVG-West als van OLVG-Oost. Het team bestaat uit meerdere professionals: artsen, een apotheker, operatieassistenten, anesthesie- en kwaliteitsmedewerkers. In 2020 hebben wij het team opgedeeld in de Werkgroep Afval & Disposables en de Werkgroep Medicatie & Energie.

Wat hebben jullie zoal bereikt?
De Werkgroep Afval & Disposables is gestart met het gescheiden inzamelen van laryngoscoopbladen. Deze disposable instrumenten worden gebruikt bij het intuberen van patiënten. Ze bestaan uit verschillende metalen. Tot voor kort werden deze bladen gewoon weggegooid. Nu zamelen wij deze in en is de leverancier een samenwerking aangegaan met GreenCycl en Van Straten Medical. Samen gaan we kijken of de metalen separaat terug te winnen zijn, zodat er bijvoorbeeld weer instrumentennetten van gemaakt kunnen worden. Zo is de cirkel weer rond.

Plastic verpakkingen OK kleding
Een ander voorbeeld: alle OK kleding kregen we verpakt in plastic zakken. Vanaf oktober 2020 wordt de OK kleding, denk aan hesjes en broeken niet meer per item verpakt in plastic aangeleverd. Dit leverde alleen al in het laatste kwartaal van 2020 een besparing op van 57.630 plastic verpakkingen.

Afstudeeronderzoek Flavia da Silva Felicio
Voor de afronding van haar opleiding tot operatieassistent heeft Flavia da Silva Felicio (zie afbeelding bovenaan in het artikel) in het OLVG onderzoek gedaan naar duurzaam werken op de OK. De onderzoeksvraag luidde: ‘In hoeverre kan de afvalstroom verduurzaamd worden binnen het operatiecomplex van OLVG West?’. Op het OK-complex werd afval minimaal gescheiden. Echter het meeste afval is schoon en komt niet in aanraking met de patiënt.

Wat hebben jullie met de onderzoeksuitkomsten gedaan?
Blue Wrap is het inpakmateriaal van de instrumentariumnetten. Ondanks dat dit inpakmateriaal 100% uit polypropyleen bestaat, kan het niet samen met de andere plasticsoorten ingezameld en verwerkt worden. Het ziet er niet uit als plastic, maar als een vezelachtig materiaal. Het vraagt daarom een ander verwerkingsproces bij het recyclen. De Blue Wrap wordt apart gesmolten in een daarvoor bestemde oven en dit resulteert in compacte plasticblokken, die vervolgens als grondstof worden gebruikt voor nieuwe producten.

In Nederland is de mogelijkheid om de Blue Wrap te recyclen helaas nog beperkt. Van Straten Medical, MINT zorgadvies, GreenCycl en de TU Delft werken samen met ons en een aantal ziekenhuizen in een pilot om deze mogelijkheid wel te bieden aan ziekenhuizen. Inmiddels is er uitgebreid contact tussen onze OK en GreenCycl om te kijken of de Blue Wraps van de OK gerecycled kunnen worden. Bij succes zullen ook andere afdelingen, waar Blue Wraps vrijkomen, benaderd worden.[1]

Heb je nog andere voorbeelden?
Ja, in 2020 zijn wij gestopt met het gebruik van Desfluraan. Het gebruik van het narcosegas Sevofluraan zijn we drastisch gaan verminderen. In 2019 gebruikten wij nog 346 flesjes; in 2020 was dit aantal teruggebracht tot 160 flesjes. De afdeling anesthesie doet dit uit milieuoverwegingen. Eén flesje Sevofluraan van 240 ml is net zo vervuilend als 350 km rijden met een benzineauto. In plaats van dit narcosegas kan de anesthesioloog ook Propofol via een infuus toedienen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het voor de patiënt niet uitmaakt. Ook is Propofol niet duurder dan Sevofluraan. Door te stoppen met Sevofluraan realiseert de OK omgerekend een reductie van bijna 7.747 kg CO2. Dat staat gelijk aan ruim tien keer op en neer rijden naar Marrakech in Marokko.

Reductie celstofmatjes
Het Green Team OK heeft verder de ambitie om het gebruik van blauwe matjes drastisch te reduceren. Hiervoor kijken we ook naar een biodegradable variant die in sommige situaties prima de celstofmatjes kan vervangen. Ook zijn we op zoek naar een wasbare patiëntendeken voor op de OK en naar opwarmjasjes die de polypropyleen wegwerpjasjes gaan vervangen.

Papier scheiden
Tot slot staat er op iedere OK en in iedere voorbereidingsruimte een papierbak om al het papier uit het restafval te houden. Voor papier krijgt het ziekenhuis geld; afval verwerken  daarentegen kost geld. Reden te meer om goed te scheiden!

Sluit je aan op Instagram
Nog een laatste oproep. Op Instagram @GreenTeamOK zijn wij begonnen om tips met elkaar te delen. We hopen dat alle Green Teams elkaar hier zullen vinden. Doe je mee?

[1] Onderzoeksverslag Flavia da Silva Felicio, 2020