Over de Groene OK

Klimaatverandering is een grote bedreiging voor onze gezondheid en de planeet. We zien onze omgeving veranderen. Volgens de Lancet Countdown rapportages is deze verandering exponentieel en heeft de verandering steeds meer directe gevolgen voor onze patiënten en onze gezondheidszorg. Het Landelijk Netwerk de Groene OK stimuleert en ondersteunt individuele zorgprofessionals die werkzaam zijn op de OK om op duurzame wijze aan de slag te gaan. Wij willen duurzaamheidswinst behalen en streven naar CO2 neutrale zorg.

de groene OK

Onze missie

Het Landelijk Netwerk Groene OK versnelt verduurzaming van zorgprocessen op de OK’s in Nederland. We willen een transitie van en binnen de operatiekamers bewerkstelligen zodat onze CO2 voetafdruk afneemt. Daarnaast nemen wij een voortrekkersrol in de landelijke verduurzaming van de gezondheidszorg.

Delen van voorbeelden

Door het delen van voorbeelden willen we chirurgische teams laten zien dat aanpassingen van de dagelijkse praktijk mogelijk zijn, zonder concessies te doen aan het operatieve proces en de patiëntveiligheid. Data, een goede business case, communicatie en samenwerking over specialismen heen zijn hiervoor cruciaal.

Bijeenkomsten

Met behulp van bijeenkomsten willen we specialisten en zorgprofessionals op de operatiekamer en ziekenhuizen met elkaar in verbinding brengen en hen stimuleren om initiatieven te ontplooien om duurzame zorg op de OK te leveren.

Groene Barometer

Het Radboudumc, het LUMC en Gupta Strategists werken samen aan de realisatie van een groene barometer. Deze barometer komt medio 2021 op deze website beschikbaar voor ziekenhuizen. De barometer wordt een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve parameters van duurzaamheid in jouw ziekenhuis.

Menu