Over de Groene OK

Klimaatverandering is een grote bedreiging voor onze gezondheid en de planeet. We zien onze omgeving veranderen. Volgens de Lancet Countdown rapportages is deze verandering exponentieel en heeft de verandering steeds meer directe gevolgen voor onze patiënten en onze gezondheidszorg. Het Landelijk Netwerk de Groene OK stimuleert en ondersteunt individuele zorgprofessionals die werkzaam zijn op de OK om op duurzame wijze aan de slag te gaan. Wij willen duurzaamheidswinst behalen en streven naar CO2 neutrale zorg.

Onze missie

Het Landelijk Netwerk de Groene OK versnelt verduurzaming van zorgprocessen op de OK’s in Nederland. We willen een transitie van en binnen de operatiekamers bewerkstelligen zodat onze CO2 voetafdruk afneemt. Daarnaast nemen wij een voortrekkersrol in de landelijke verduurzaming van de gezondheidszorg.

Delen van voorbeelden

Door het delen van voorbeelden willen we chirurgische teams laten zien dat aanpassingen van de dagelijkse praktijk mogelijk zijn, zonder concessies te doen aan het operatieve proces en de patiëntveiligheid. Data, een goede business case, communicatie en samenwerking over specialismen heen zijn hiervoor cruciaal.

Bijeenkomsten

Met behulp van bijeenkomsten willen we specialisten en zorgprofessionals op de operatiekamer en ziekenhuizen met elkaar in verbinding brengen en hen stimuleren om initiatieven te ontplooien om duurzame zorg op de OK te leveren.

Groene Barometer

Door het RadboudUMC, Radboud Universiteit, Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Gupta Strategists wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van de ‘Groene Barometer’. Deze barometer is bedoeld om inzicht te geven in de milieubelasting die wordt gegenereerd door de operatiekamer (OK). De resultaten van Nederlandse ziekenhuizen kunnen met de barometer op landelijk niveau worden vergeleken, door middel van benchmarking. Zo wordt inzicht verkregen in de huidige situatie van OK’s in Nederland en worden mogelijkheden tot verbeteringen geïdentificeerd. De Groene Barometer wordt dit jaar verwacht en wordt beschikbaar gesteld via deze website.

Verdieping en verbreding in 2022 – 2025

Gedurende de eerste maanden van 2021 heeft het Landelijk Netwerk Groene OK het accent gelegd op de ontwikkeling van de website en zich (beginnend) gepositioneerd in het zorgveld. Vanzelfsprekend zijn kennisdeling en informatievoorziening ook de komende jaren van belang. Tegelijkertijd heeft het landelijk netwerk de ambitie om te verdiepen en te verbreden. Dit wordt beschreven in het Meerjarenplan Landelijk Netwerk de Groene OK.