Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het LUMC, het RadboudUMC, de Radboud Universiteit en in samenwerking met Gupta Strategists is vanuit het Landelijk Netwerk de Groene OK het initiatief ontstaan de ‘Barometer Groene OK’ te ontwikkelen. Deze Barometer is bedoeld om inzicht te geven in de milieu belasting van de Nederlandse operatiekamers. Nederlandse ziekenhuizen worden gevraagd zich aan te melden via onderstaand formulier.

Elk deelnemend ziekenhuis zal een overzicht krijgen van de huidige stand van zaken van de eigen operatiekamer ten aanzien van duurzaamheid. De resultaten worden vergeleken met het landelijk niveau en tevens met een ‘standaard Groene OK’, gebaseerd op de huidige literatuur en praktijk voorbeelden die zijn onderzocht binnen het Landelijk Netwerk de Groene OK. Daarnaast zal een adviesrapport worden meegestuurd, waarin informatie wordt gedeeld betreffende sterke- en verbeterpunten.

Deze eerste landelijke meting zal in studieverband plaatsvinden. Er wordt uiteraard vertrouwelijk met de data om gegaan. Indien alle resultaten van de verschillende ziekenhuizen binnen zijn, zal de data worden verwerkt. Op dit moment is er geen precies tijdsbestek te geven waarop u de resultaten terug zult ontvangen, omdat dit een eerste inventarisatie betreft. Dit wordt uiteraard zo snel mogelijk opgestuurd.

Heeft u vragen ten aanzien van de Barometer Groene OK? Mail dan naar barometer@groeneok.nl.