Landelijke richtlijn leidraad

Het Landelijke Netwerk de Groene OK heeft begin 2021 via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) een aanvraag gedaan om een ‘Leidraad toevoegen duurzaamheidsparagraaf aan landelijke richtlijnen’ te ontwikkelen. De financiële middelen zijn inmiddels toegekend. De leidraad kan gebruikt worden om het thema duurzaamheid structureel te borgen in nieuwe en revisie van bestaande richtlijnen.

Naar verwachting is de leidraad in 2022 gereed voor accordering door de aangesloten (snijdende) wetenschappelijke verengingen.

Over de werkgroep Landelijke richtlijn duurzaamheid

Contact werkgroep Landelijke richtlijn duurzaamheid

Frank Willem Jansen