Landelijke richtlijn duurzaamheid

Het Landelijke Netwerk de Groene OK heeft begin 2021 via de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) een aanvraag gedaan om een ‘Leidraad toevoegen duurzaamheidsparagraaf aan landelijke richtlijnen’ te ontwikkelen. De financiële middelen zijn inmiddels toegekend. De leidraad kan gebruikt worden om het thema duurzaamheid structureel te borgen in nieuwe en revisie van bestaande richtlijnen.

Organisatie en planning
Frank Willem Jansen is voorzitter van de commissie die de leidraad gaat ontwikkelen. Naar verwachting is de leidraad in 2022 gereed voor accordering door de aangesloten (snijdende) wetenschappelijke verengingen.

Voorzitter werkgroep Landelijke richtlijn duurzaamheid

Frank Willem Jansen

Menu