Leidraad Duurzaamheid in richtlijnen

De Leidraad ‘Duurzaamheid in richtlijnen’ geeft algemene handvatten voor het opnemen van duurzaamheid bij revisie van bestaande of ontwikkeling van nieuwe landelijke medisch specialistische richtlijnen op de operatiekamers. Deze Leidraad betreft een eerste stap en verkenning op dit gebied, vervolgonderzoek en toekomstige evaluatie acht de werkgroep belangrijk.

De Leidraad bestaat uit twee delen:

Deel A Methodologische handreiking
Deze handreiking geeft werkgroepen kaders om op zoek te gaan naar duurzamere zorg op operatiekamers. De handreiking is gepubliceerd op de Richtlijnendatabase onder het kopje ‘werkwijze’.

Deel B Vijf inhoudelijke duurzaamheidsmodules
Deze modules evalueren vijf onderwerpen waarbij duurzaamheid een rol speelt. Deze overkoepelende modules dienen als pilot om het veld te verkennen en kennislacunes te inventariseren. Hierbij worden alleen duurzaamheidsuitkomsten meegenomen, de modules geven inzicht in milieu-impact.

Voor wie is deze Leidraad bedoeld?
Het doel van deze Leidraad is richtlijncommissies en -adviseurs op een uniforme wijze te ondersteunen in het implementeren van duurzaamheid in medisch specialistische richtlijnen. Deze Leidraad richt op richtlijnontwikkeling binnen snijdende specialismen (op operatiekamers).

Hoe is de Leidraad tot stand gekomen?
De Leidraad is tot stand gekomen op initiatief van het Landelijk Netwerk de Groene OK. Voor het ontwikkelen van de Leidraad is 2021 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen (zie hiervoor de Samenstelling van de werkgroep) die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten op operatiekamers.

Toepassing

Animatie Leidraad Duurzaamheid in richtlijnen

Over de werkgroep Leidraad Duurzaamheid in richtlijnen

Dhr. prof. dr. F.W. Jansen (voorzitter) Gynaecoloog, NVOG
Mevr. prof. dr. N.D. Bouvy Chirurg, NVVH
Mevr. drs. I.R. van den Berg Uroloog, NVU
Dhr. drs. P.W. van Egmond Orthopedisch chirurg, NOV
Dhr. dr. R.J.H. Ensink KNO arts, NVKNO
Mevr. drs. N. de Haas Plastische (hand-)chirurg, NVPC (vanaf januari 2022) 
Mevr. dr. A. Kwee Gynaecoloog, NVOG
Mevr. dr. N.C. Naus-Postema Oogarts, NOG
Mevr. drs. K.E. van Nieuwenhuizen Arts-onderzoeker, Leids Universitair Medisch Centrum
Dhr. drs. N.A. Noordzij Plastisch chirurg, NVPC (tot december 2021)
Mevr. drs. C.S. Sie Anesthesioloog, NVA
Dhr. dr. E.S. Smits Plastisch chirurg, NVPC
Mevr. dr. K.E. Veldkamp Arts-microbioloog, NVMM
Mevr. drs. F.J.M. Westerlaken Deskundige Infectiepreventie, VHIG

Contact Leidraad Duurzaamheid in richtlijnen

Frank Willem Jansen