Enquête toont grote energiebesparings-mogelijkheden in operatiekamers

Nieuws

Het Landelijk Netwerk de Groene OK, een samenwerkingsverband van vijftien verenigingen gericht op het verduurzamen van de OK-zorg en medeondertekenaar van de Green Deal 3.0 ‘Samen werken aan Duurzame Zorg,’ onderzoekt het energiegebruik van luchtbehandelingssystemen in operatiekamers. Dit wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS volgens Urgenda maatregel 5.1.

In dit artikel worden de eerste resultaten gepresenteerd.