Samenwerkingen

Het Landelijk Netwerk de Groene OK werkt samen met verschillende partijen. Zonder uitputtend te willen zijn betreft dit onder andere:

Het ministerie van VWS

Het ministerie van VWS werkt aan een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Meer duurzaamheid in de zorg is één van de beleidsonderwerpen.

Collegium Chirurgicim Neerlandicum

Collegium Chirurgicum Neerlandicum

De Stichting Collegium Chirurgicum Neerlandicum heeft tot doel om de samenwerking van de snijdende medisch specialisten te bevorderen.

Groene Zorg Alliantie

De Groene Zorg Alliantie is een koepelorganisatie voor zorgprofessionals die zich inzetten voor vergroening van de zorg en voor planetaire gezondheid.

Milieu Platform Zorg

Intramurale zorginstellingen zoals ziekenhuizen zijn lid van de Vereniging Milieu Platform Zorgsector (MPZ). Ruim 200 duurzaamheidscoördinatoren zijn actief in een landelijk netwerk. Zij werken samen aan kennisuitwisseling over duurzaamheid.

Zorg voor Klimaat

Zorg voor Klimaat is een groep Nederlandse zorgprofessionals die zich inzet op het gebied van klimaat en gezondheidszorg, met als doel een gezonde planeet en leefomgeving te bereiken.