Anesthesiedampen
& medicijnresten

Anesthesiegassen op de OK hebben een enorme impact op de CO2 voetafdruk van de OK. Het bevorderen van juiste keuzes in het soort anesthesiegas, stimuleren van lowflow versus highflow anesthesie en gebruik van inductie anesthesie versus inhalatie anesthesie zijn hierbij van belang. De Werkgroep Anesthesiegassen komt met voorstellen; ook over het verminderen van medicijnresten.

Inspirerende voorbeelden

Niek Sperna Weiland, Sandra Lako en Hans Friedericy zijn namens de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie lid van het Landelijk Netwerk de Groene OK. Samen hebben zij gewerkt aan 13 concrete adviezen voor vakgroepen anesthesiologie om de OK te verduurzamen. Het document kan gebruikt worden als uitgangspunt om samen met een Green Team aan de slag te gaan om de OK groener te maken.

Bekijk hier het document van de NVA

Over de werkgroep Anesthesiedampen & medicijnenresten

Contact werkgroep Anesthesiedampen & medicijnenresten

Niek Sperna Weiland

Menu