Green Deal

Wereldwijd is de zorg verantwoordelijk voor vijf tot zeven procent van de CO2-uitstoot. In Nederland is dit zelfs acht procent. Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van energie, materialen en grondstoffen. Hier is veel duurzaamheidswinst te behalen. De eerste Green Deal van de zorgsector – ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’ uit 2015 – heeft een brede beweging in gang gezet. Steeds meer zorginstellingen, zorgprofessionals, patiënten en cliënten, overheden en leveranciers van diensten en producten zijn naar aanleiding van die eerste Green Deal gemotiveerd geraakt om zich in te zetten voor het verduurzamen van de zorgsector. Op 10 oktober 2018 startte de Green Deal Zorg 2.0 ‘Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst’ met inmiddels ruim 300 partijen, waaronder brancheorganisaties, zorgverzekeraars, banken en het ministerie van VWS.

Het doel van Green Deal

Het doel van de Green Deal is gezamenlijk de verduurzaming van de zorgsector te versnellen. De partijen van de Green Deal verduurzamen de zorg door:

  • De CO2-emissie van de zorgsector terug te dringen
  • Circulair werken te bevorderen
  • De hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terug te dringen
  • Het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van
    iedereen bevordert.

Op 10 september 2020 ondertekenden alle vijftien aangesloten verenigingen van het Landelijk Netwerk de Groene OK de Green Deal.

Bent u geïnteresseerd
in dit onderwerp?

Landelijk podium voor video ondertekening van Green Deal

Op donderdag 10 september hebben vijftien (wetenschappelijke) verenigingen gezamenlijk de Green Deal zorg ondertekend. Het online congres Duurzame Zorg – dat op 1 oktober door VWS wordt georganiseerd schenkt aandacht aan dit feestelijke moment. In een aansprekende vlog leggen de deelnemende verenigingen nogmaals uit waarom zij de Green Deal ondertekend…
Lees verder