Wereldwijd is de zorg verantwoordelijk voor vijf tot zeven procent van de CO2-uitstoot. In Nederland is dit zelfs acht procent. Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van energie, materialen en grondstoffen. Hier is veel duurzaamheidswinst te behalen. De eerste Green Deal van de zorgsector – ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’ uit 2015 – heeft een brede beweging in gang gezet. Steeds meer zorginstellingen, zorgprofessionals, patiënten en cliënten, overheden en leveranciers van diensten en producten zijn naar aanleiding van die eerste Green Deal gemotiveerd geraakt om zich in te zetten voor het verduurzamen van de zorgsector.

Op 10 oktober 2018 startte de Green Deal Zorg 2.0 ‘Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst’ met inmiddels ruim 300 partijen, waaronder brancheorganisaties, zorgverzekeraars, banken en het ministerie van VWS.

Doel Green Deal 2.0
Het doel van de Green Deal 2.0 is gezamenlijk de verduurzaming van de zorgsector te versnellen. De partijen van de Green Deal verduurzamen de zorg door:

 • De CO2-emissie van de zorgsector terug te dringen
 • Circulair werken te bevorderen
 • De hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terug te dringen
 • Het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van
  iedereen bevordert.

Op 10 september 2020 ondertekenden alle vijftien aangesloten verenigingen van het Landelijk Netwerk de Groene OK de Green Deal.

Inmiddels hebben veel partijen en ook het Landelijk Netwerk de Groene OK de Green Deal 3.0 ondertekend. De Green Deal 3.0 is inhoudelijk een voortzetting van de Green Deal 2.0. Groot verschil is dat de fase van bewustwording wordt verlaten en ingezet wordt op concrete acties. Dit is een belangrijk punt. De wens om concreet aan de slag te gaan is naar voren is gekomen uit de evaluatie van de Green Deal 2.0. Het is een wens van alle landelijke partijen.

 

Het doel van de Green Deal 3.0

Doel van de Green Deal 3.0 is om een onomkeerbare transformatie te bewerkstelligen naar zorg met minimale impact op klimaat, milieu en leefomgeving in 2050. Vanuit de gemeenschappelijk gevoelde urgentie en intrinsieke overtuiging dat verduurzaming van de zorgsector móet en ook kán, en dat focus en meer inzet nodig is, committeren partijen zich aan de volgende doelstellingen om te komen tot duurzame zorg:

 • Meer inzet op gezondheidsbevordering van patiënten/cliënten, zowel in de thuissituatie als in en rondom de eigen zorglocatie(s), in termen van omgeving, voeding en leefstijl, alsmede inzet op gezondheidsbevordering van de eigen medewerkers in de zorg, om hen langer in goede gezondheid te houden;
 • Het vergroten van de bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu en de impact van klimaat en milieu op de gezondheid bij (aankomende) zorgprofessionals, bij patiënten/cliënten en in de samenleving;
 • 55% minder CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 201821 en klimaatneutraal in 2050;
 • 50% minder primair grondstoffenverbruik in 2030 t.o.v. 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050;
 • Verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik).
Op donderdag 8 december ondertekende Jeroen Meijerink als voorzitter van het Landelijk Netwerk de Groene OK de Green Deal Samen werken aan duurzame zorg tijdens het landelijk ondertekenmoment waarbij partijen uit de hele zorgsector hun duurzaamheidsambities bekend maakten.

Bent u geïnteresseerd
in dit onderwerp?

Landelijk podium voor video ondertekening van Green Deal

Op donderdag 10 september hebben vijftien (wetenschappelijke) verenigingen gezamenlijk de Green Deal zorg ondertekend. Het online congres Duurzame Zorg – dat op 1 oktober door VWS wordt georganiseerd schenkt aandacht aan dit feestelijke moment. In een aansprekende vlog leggen de deelnemende verenigingen nogmaals uit waarom zij de Green Deal ondertekend…
Lees verder