1.500.000 kg CO2 verminderen en reststromen verwerken tot nieuwe (zorg)producten

Nieuws

Op basis van een analyse – uitgevoerd door CiorC en de Bruijn Management Consulting – naar restromen uit onder andere de operatiekamer, wordt naar schatting jaarlijks circa 975 ton CO2 uitgestoten door verbranding van reststromen van PP, HDPE en PET. Als al deze reststromen gerecycled zouden worden, is een jaarlijkse CO2 besparing van circa 1.300 – 1.500 ton mogelijk [1].

Twee reststromen recyclen
Op basis van deze uitkomsten wordt nu een eerste stap gezet om de CO2 uitstoot significant te reduceren door het recyclen van twee specifieke reststromen:

  • Niet gecontamineerd SMS/BlueWrap folie gefabriceerd van 100% PolyPropyleen (PP) die als monostroom wordt aangeleverd
  • Flessen (o.a. fysiologisch zout) gefabriceerd van High Density PolyEthyleen (HDPE)

De reststromen worden zoveel mogelijk gecombineerd ingezameld om zowel milieukosten als logistieke efficiëntie te optimaliseren.

Verwerken tot nieuwe (zorg) producten
Nadat de twee reststromen zijn opgehaald, worden deze op basis van een specifieke materiaaltechnologie en door geselecteerde verwerkers verwerkt tot een hoogwaardige grondstof. Uit deze gerecyclede grondstof wordt een nieuw (zorg)product gemaakt. Samen met de betrokken ziekenhuizen wordt op voorhand vastgesteld welk (zorg)product uit deze grondstof wordt ontwikkeld en geproduceerd. Zo werd in het Leids Universitair Medisch Centrum SMS/BlueWrap verzameld waar momenteel in samenwerking met een meubelfabrikant een stoel van wordt ontwikkeld.

Voorbeelden producten

Terug leveren aan de sector: wat is nodig?
We zouden graag samen vaststellen aan welke eisen het gerecyclede materiaal voor deze zorgproducten moeten voldoen. Op basis van deze eisen kunnen we de eindkwaliteit van het gerecyclede kunststof vaststellen. Het uiteindelijke doel is om de (zorg)producten op basis van gerecycled ziekenhuis kunststof weer aan de sector terug te leveren.

Denkt u mee?
Heeft u interesse om met uw ziekenhuis een bijdrage te leveren aan het verminderen van CO2 uitstoot? Dan zouden we u graag twee vragen willen voorleggen:

  • Welke (zorg)producten zouden we uit het restafval voor jullie zullen produceren?
  • Hoe zouden we monostroom PP SMS/BlueWrap en HDPE flessen aangeleverd kunnen krijgen om deze zorgproducten te ontwikkelen en produceren?

Indien u hieraan een bijdrage wilt leveren, neem dan contact met ons op:

[1] Presentatie Groene OK; JW Slijkoord/R. de Bruijn; “Naar een klimaatneutraal materiaalgebruik in de zorg“; 05-10-2021