Landelijk Netwerk ontvangt Delegation from National Health Commission of P.R. China to Netherlands for Green Development Cooperation

Nieuws

In samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Beijing en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het bestuur van het Landelijk Netwerk de Groene de Delegation from National Health Commission of P.R. China to Netherlands for Green Development Cooperation ontvangen. Tijdens deze ontmoeting werden de organisatie en de initiatieven van het Landelijk Netwerk toegelicht en besproken.

Een aspect van het bezoek was de presentatie van de zes pijlers van het Landelijk Netwerk, waarbij de nadruk werd gelegd op de bottom up, naar top down formulering. De delegatie toonde grote waardering voor deze aanpak.

Het Landelijk Netwerk de Groene OK demonstreerde tijdens het bezoek de kracht van professionals die de leiding nemen in duurzaamheidsinitiatieven. Voorbeelden van projecten zoals het ontwikkelen van een Leidraad, de Barometer, en innovatieve energiebesparende maatregelen op operatiekamers werden gepresenteerd als best practices.

Daarnaast werden uitdagingen aan de ingenieurs geformuleerd, en hoe de studenten via het thesis lab, initiatief vanuit Medical Delta en Leiden-Delft-Erasmus samenwerking, het onderwerp onderzoeken. Aan de hand van de levendige discussie, met behulp van een tolk, werd duidelijk dat het merk Landelijk Netwerk de Groene OK ook internationaal als mooi Nederlands ‘handelsproduct’ op de kaart is gezet.

Het bezoek markeert een mooie mijlpaal in de internationale samenwerking op het gebied van groene ontwikkeling in de gezondheidszorg en onderstreept de inzet van Nederland op het gebied van duurzaamheid en innovatie in de medische sector. Frank Willem Jansen: “We kijken uit naar verdere samenwerking en uitwisseling van kennis om gezamenlijk de zorgsector duurzamer te maken.”