Afschaffing van de isolatieschort in het Radboudumc

Inspiratie, Nieuws

Tot 1 november kreeg elke oogheelkundepatiënt die voor een oogoperatie kwam onder plaatselijke verdoving een gele isolatieschort aan. Het Radboudumc heeft ervoor gekozen om hiermee te stoppen. Mandy Hurkens, operatieassistent en Sandra Lako, anesthesioloog in het Radboudumc, hebben zich hiervoor ingezet.

De patiënt wordt nu toegedekt met een wasbare stoffen molton. Nog wel toegedekt en niet zonder iets zoals de richtlijn van Oogheelkunde aangeeft, omdat de operatiekamers bij het Radboudumc inpandig zijn.

Uitgerekend scheelt dit zo’n 364 kilo afval per jaar en bespaart het €5044,-. Dit is een mooie uitkomst!

Voorbeeld voor en na