Ambities van het kersverse Greenteam in het MUMC+

Inspiratie, Nieuws

Tim Haagh en Luca Arts zijn allebei werkzaam in het MUMC+ op de afdeling anesthesiologie. Tim is derdejaars AIOS anesthesiologie, momenteel bezig met een IC stage in het MUMC+. Luca is eerstejaars AIOS, ook binnen de anesthesiologie. In dit artikel vertellen zij meer over hun passie voor duurzaamheid en over de ambities van hun recent opgezette Green Team.
Beide artsen zijn erg gepassioneerd over hun vak. Tim: ‘Ik heb gekozen voor anesthesiologie vanwege de unieke combinatie van een complex beschouwend vak in combinatie met acuut moeten handelen. Daarnaast heb ik altijd een fascinatie voor fysiologie gehad, en waar zie je dat directer terug dan op OK? Deze intrinsieke interesse in het vak maakt elke dag leuk, studeren voor toetsen en examens koppel ik aan de praktijk waardoor dit niet voelt als “moeten”. Ons dagelijks werk vindt plaats op de OK, het is dan ook zo dat we hier perfect kunnen inschatten waar er ruimte is voor besparing en vergroening.’
Luca: ‘Zoals Tim al omschreef, ben ik enthousiast geraakt voor de anesthesie door de combinatie van veel actie en handelen, maar ook het breinwerk waarbij we veel terug kunnen redeneren naar de fysiologie. Het bijdragen aan een zo prettig mogelijke ervaring rondom de operatie van een patiënt vind ik erg belangrijk.’

Hoe zijn jullie in het dagelijks leven bezig met duurzaamheid?
Tim: ‘In mijn persoonlijke leven heb ik veel aandacht voor het milieu. Denk aan afval scheiden, minder vliegen en minder vlees eten. Opvallend genoeg spelen milieuoverwegingen in het ziekenhuis tot op heden nauwelijks een rol. Een lezing van Niek Sperna Weiland, lid van het Landelijk Netwerk de Groene OK, op de Nederlandse vereniging voor Anesthesiologie (NVA) dagen deed me beseffen dan vergroening op de OK wel degelijk mogelijk is, en dat het nog simpel kan zijn ook.’
Ook Luca is veel bezig met duurzaamheid: ‘Naast het feit dat ik, net als vele anderen, rekening houd met het milieu in het dagelijks leven, viel mij tijdens mijn opleiding tot anesthesioloog op dat er ontzettend veel afvalproductie op de OK was. ‘Hier moet ik iets mee!’, dacht ik. Ik ben er direct dieper op in gegaan en tussen de bedrijven door met verschillende betrokkenen in gesprek gegaan om alvast een eerste project te starten: het reduceren van de luchtbehandeling buiten kantooruren. Aangezien het ziekenhuis een grote bijdrage levert aan de totale CO2 emissie, kunnen we met elke CO2 reductie en groot verschil maken!’

Binnen het MUMC+ zijn jullie bezig met het oprichten van een zogenaamd ‘Green Team’. Zouden jullie meer kunnen vertellen over hoe dit initiatief tot stand is gekomen?
Beiden hebben we het idee gehad dat het echt nodig werd om de CO2 footprint van de OK te verlagen. Toen onze opleider dit idee van ons beiden hoorde, heeft hij ons samen gebracht. Samen bleek al snel wat we als eerste wilden aanpakken: de luchtbehandeling op de OK reduceren buiten kantooruren. Het idee dat dit systeem in ons ziekenhuis 24/7 op maximaal vermogen draait vonden we onbegrijpelijk. Het reduceren bleek al een aardig project, waarvoor we o.a. microbiologische metingen hebben moeten doen om aan te tonen dat luchtkwaliteit gewaarborgd blijft tijdens operaties. We hebben ondertussen toestemming van alle betrokken commissies en binnenkort zal de reductie ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. We merkten toen we bezig waren dat er veel aandacht voor het project was en dat mensen enthousiast zijn om mee te helpen. We kregen al snel hulp van een collega stafarts anesthesiologie, en ondertussen zijn er ook snijders en andere OK collega’s betrokken geraakt. Enkele weken geleden hebben we ‘groen’ licht gekregen vanuit het management om een Green Team te vormen. Volgende projecten zijn er in overvloed: het afval van een operatie wordt in kaart gebracht, waarna we kritisch naar de afvalstromen kijken, het gebruik van dampvormige anesthetica kan en moet minder, inkoop/voorraad moet duurzamer etc. We staan met ons Green Team dus echt nog aan het begin!

Een afval scheidingsproject in het MUMC+. Op de foto ziet u het afval van één ingreep.

Wat zijn jullie ambities en visies voor het verduurzamen van de OK?
‘Voor de komende tijd is de ambitie om het Green Team OK vorm te geven. Het plan is om middels een centraal Green Team verschillende projecten te coördineren en aan te sturen. Per project zoeken we dan de juiste mensen om aan te sluiten.’

Jullie zijn beiden nog in opleiding. Zijn jullie van mening dat duurzaamheid genoeg aan bod komt tijdens de opleiding?
‘Duurzaamheid komt zowel in de basis- als de vervolgopleiding nu nog nauwelijks aan bod. Op onze afdeling creëren we bewustzijn over bijvoorbeeld het gebruik van dampvormige anesthetica door presentaties voor de staf- en assistentengroep. In de toekomst stellen we ons voor dat duurzaamheid in de basisopleiding geneeskunde al aandacht krijgt. Het doel is de nieuwe generaties artsen te laten opgroeien met de overtuiging dat duurzaam werken bij geneeskunde hoort.’

Als jullie de baas zouden zijn van het OK complex, wat zou je in de toekomst dan willen veranderen?
‘Als baas van het OK complex zouden wij met name duurzaamheid nog meer willen laten leven op de werkvloer. Bijvoorbeeld door initiatieven vanaf de werkvloer te steunen en de ruimte te geven. Als succesvolle projecten veel aandacht krijgen kan dit weer anderen stimuleren om ook bij te dragen. Ook zou het mooi zijn als projecten die naast CO2 reductie, ook economisch voordelig zijn, zouden kunnen afwegen tegen projecten waar een investering voor vereist is.’

Waar willen jullie als Green Team over 10 jaar staan?
‘Over 10 jaar zou het mooi zijn als we als afdeling groen werken zien als een vanzelfsprekend integraal onderdeel van de geneeskunde. Dan wordt bijvoorbeeld bij elke aanbesteding duurzaamheid meegenomen. Alleen dan is CO2 neutraal in 2050 mogelijk.’

Vinden jullie dat dit onderwerp landelijk voldoende leeft en voldoende aandacht krijgt?
Luca en Tim hebben het idee dat het belang van duurzaamheid in de samenleving wel duidelijk is. Toch denken ze dat er binnen de gezondheidszorg nog veel winst te behalen valt: ‘We hopen vooral dat we dit bewustzijn in de gezondheidszorg ook overnemen en hopelijk zal er in de nabije toekomst bij de opleiding geneeskunde meer aandacht aan besteed worden.’