Artikel: Circulariteit op de operatiekamer

Nieuws

De Nederlandse zorgsector draagt aanzienlijk bij aan de landelijke uitstoot van broeikasgassen en afvalproductie. Een enquête onder 41 ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra laat zien dat er wat betreft circulariteit op de operatiekamer nog aanzienlijke ruimte is voor verbeteringen. Dat kan de ecologische voetafdruk drastisch reduceren en kosten besparen.