Bericht van ministerie VWS: herverwerken medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik

Nieuws

Het Landelijk Netwerk de Groene OK heeft de onderstaande mail ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het bericht gaat over het herverwerken van medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik.

“Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurt u deze mail ter informatie.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft van o.a. zorginstellingen vernomen dat er onduidelijkheid bestaat over het herverwerken (bijv. reinigen, ontsmetten of steriliseren) van medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik.

Sommige partijen beschouwen deze medische hulpmiddelen als afval op basis van hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. De aanname is dat reeds gebruikte medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik afval zijn, waarop de afvalwetgeving van toepassing is. Dit zou o.a. betekenen dat deze medische hulpmiddelen niet zonder een omgevingsvergunning milieu ter zake van het verwerken van afval mogen worden herverwerkt.

Het ministerie van VWS heeft Rijkswaterstaat (afdeling Circulaire Economie en Afval, die uitvoeringstaken voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in opdracht uitvoert) advies gevraagd over dit vraagstuk. De conclusie van deze afdeling luidt dat medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik géén afval zijn als ze worden herverwerkt conform de Europese en Nederlandse wettelijke eisen ten behoeve van hergebruik. Gebruikte medische hulpmiddelen vallen in dat geval dan ook niet onder hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer.

Voor het herverwerken van medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik moet u zich houden aan de Nederlandse Wet medische hulpmiddelen (artikel 5) en het Besluit medische hulpmiddelen (artikel 4 en artikel 5). Ook geldt hiervoor Europese wetgeving, namelijk de Medical Device Regulation (MDR).

Het Ministerie van VWS zal in samenwerking met Rijkswaterstaat zorgen dat bovenstaande informatie wordt opgenomen op de website van het Landelijk afvalbeheerplan 3 (LAP3). Daarbij zal de informatie op websites van de Rijksoverheid en anderen worden aangepast en /of verduidelijkt mocht dit nodig worden geacht.

Wij hopen u met deze mail voldoende te hebben geïnformeerd en wijzen u er graag nogmaals op dat wij deze mail ter informatie sturen.”