De kracht van kennis delen: groener met Green Teams in de zorg

Nieuws

Als Green Teams binnen onze ziekenhuizen hebben we allemaal te maken met dezelfde uitdagingen en doelen. Waarom zouden we dan niet onze krachten bundelen?

Er ontstaan steeds meer verbindingen tussen verschillende ziekenhuizen. Duurzaamheidscoördinator Marleen Kuyt en Green Teams Coördinator Talitha Hoppe van het OLVG hebben regelmatig overleg met hun collega’s van UMCA en het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Tijdens een van deze gesprekken kwam het GO-NO GO-formulier ter sprake, ontwikkeld door het AVL om de interne afstemming en aanpak van duurzaamheidsideeën te verbeteren. Marianne Dougle, anesthesioloog en lid van het GreenTeamOK van het OLVG, heeft dit format aangepast naar de behoeften van het GreenTeamOK van het OLVG.

Talitha merkt op: “Het format is in ontwikkeling en wordt steeds aangepast of verbeterd, maar ieder ziekenhuis kan een eigen formulier opstellen met dit format als uitgangspunt. Er bleek een grote behoefte aan meer structuur en een meer gecoördineerde aanpak om gezamenlijk duurzaamheidsprojecten aan te pakken.”

Loes van der Velden, Programmamanager duurzaamheid bij AVL, voegt toe: “Het GO-NO GO-formulier is eigenlijk een beknopt projectstart-formulier. Het is onderdeel van de workflow waarin het hele proces van het hebben van een duurzaamheidsidee tot het implementeren ervan als een nieuwe werkwijze wordt vastgelegd.”

Ze vervolgt: “Voorheen schoten duurzaamheidsideeën alle kanten op, versnipperd, en waren mensen druk bezig met verschillende taken. Dit leidde tot een overvolle mailbox en weinig concrete resultaten. We wilden deze energie voor duurzaamheid benutten en verdere vertraging voorkomen. Daarom hebben we samen met onze Green Teams de workflow ontwikkeld, inclusief het GO-NO GO-formulier. We werken op dit moment aan het omzetten van de workflow in een Zenya proces, zodat de flow geautomatiseerd gaat en niet alles meer via e-mail loopt. Een volgende verbeterstap dus.”

Het proces verloopt momenteel als volgt:

1. Het GO-NO GO-formulier wordt door de indiener naar het centrale mailadres voor duurzaamheid gestuurd.

2. De coördinatoren beheren dit mailadres en pakken nieuwe meldingen op.

3. Het formulier wordt doorgestuurd naar relevante afdelingen voor input en advies.

4. Deze afdelingen vormen samen de Green Team Support (Infectiepreventie, Inkoop, Schoonmaak, Logistiek, Linnenkamer en soms anderen, zoals DSMH.)

5. Na ontvangst van alle reacties wordt bekeken of er goede grond is om het project te starten.

6. Vervolgens wordt een startoverleg gepland, een projectplan opgesteld en kan het project van start!

Loes, Talitha en Marianne: “Het blijkt dat deze projectmatige aanpak goed werkt binnen onze organisatie. We blijven echter streven naar verbetering.”

“We kunnen het heel erg aanraden om ook buiten je eigen muren te kijken, met elkaar af te spreken en te kijken waar je samen kunt optrekken. Het werkt inspirerend en we hoeven niet allemaal opnieuw het wiel uit te vinden. Samen werken aan een groenere OK waardoor de zorg verduurzaamt; dat willen we allemaal!”

Talitha Hoppe en Marianne Dougle

 

 

 

 

 

 

 

Loes van der Velde, Coördinator Duurzaamheid & Milieu