Enquête onder ziekenhuizen toont mogelijkheden tot energiebesparing in operatiekamers!

Nieuws

Het Landelijk Netwerk de Groene OK heeft een onderzoek uitgevoerd naar het energiegebruik van luchtbehandelingssystemen op operatiekamers, gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De eerste resultaten tonen aan dat meer dan de helft van de operatiecomplexen ouder is dan 10 jaar, wat opmerkelijk is gezien de technische levensduur van deze systemen. Drie basissystemen worden onderscheiden, waarbij 16% gebruik maakt van type A, 41% van type B en 43% van type C. Het gebruik van verse buitenlucht varieert aanzienlijk, met sommige ziekenhuizen die fors meer lucht gebruiken dan minimaal vereist, wat energie-intensief is. Het totale toegevoerde luchtvolume varieert tussen 2.200 en 12.500 m3/h.

Meer informatie? Bekijk het hele onderzoeksrapport