Enquête RUG: Bereidheid tot groene verandering cure

Nieuws

Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zijn Bob Romijn, Master student BA Health en Bart Noort, universitair docent een onderzoek gestart om te bepalen in hoeverre zorgpersoneel gereed en bereid is om bij te dragen aan de duurzame transitie in de zorg. Het hoofddoel is de relatie te onderzoeken tussen de persoonlijke eigenschappen van zorgprofessionals in Nederlandse ziekenhuizen en hun bereidheid tot groene veranderingen binnen hun werkomgeving.

Dit onderzoeken ze door middel van een enquête. Het invullen van de enquête kost zo’n 5 tot 10 minuten en is geheel vertrouwelijk.

Link naar de enquête: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bQ13ORQDkwhXlhI