Evaluatie Green Deal Duurzame Zorg Eindrapport beschikbaar

Nieuws

Sinds het initiatief Green Deal – Duurzame zorg voor een gezonde toekomst in 2018 is gestart zijn er inmiddels 260 organisaties aangesloten.

De Green Deal Duurzame Zorg loopt tot en met 10 oktober 2022. Met het einde in zicht is er vanuit het ministerie van VWS behoefte aan een evaluatie van de Green Deal Zorg. In deze evaluatie wordt de vraag beantwoord of de Green Deal ook daadwerkelijk bijdraagt aan het verduurzamen van de gezondheidszorg. Daarnaast wordt er gekeken welke aanbevelingen voor de toekomst hieruit zijn af te leiden.

In dit document  kunt u de evaluatie lezen.