Eyes Wide Open – Een persoonlijk verhaal over afval en kunst

Nieuws

Door de ogen van Rebecca Banens

Rebecca Banens, operatieassistent en ontwerper is altijd in beweging. Professioneel of privé, Rebecca vindt het leuk om zich te ontwikkelen en om te leren. Duurzaam willen leven staat in alle gevallen hoog op haar prioriteitenlijst. Dat uit zich onder meer in het creëren van kunstobjecten van afvalmateriaal dat achterblijft na oogoperaties. Onderstaand haar verhaal.

Operatieassistent
Rebecca Banens is in 1989 begonnen aan de opleiding tot operatieassistent in het Diakonessenhuis. ‘Mijn interesse voor het beroep van operatieassistent is ontstaan toen ik een keer mee mocht kijken bij een appendectomie. Ik vond dat zo fascinerend: de combinatie van techniek, anatomie en spannend werk!

Hogeschool van de Kunsten
Rebecca specialiseert zich tot operatieassistent binnen de oogheelkunde. Na gewerkt te hebben in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Zwitserland en de Verenigde Staten besluit zij in 2010 aan de slag te gaan als zelfstandige. Belangrijkste reden: meer eigen regie over werktijden en beter te combineren met een jong gezin én een nieuwe studie: vrijwel tegelijkertijd rondt zij de opleiding tot interieurarchitect af aan de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht (HKU). Het was een oude wens die in vervulling ging. Rebecca vervolgt: ‘Mijn grootste passie is het creëren van een eigen sfeer. Naast operatieassistent ben ik sfeermaker in interieur, beeld, geluid, licht en kleur. Tijdens mijn studie omschreven docenten en medestudenten mij als een ontwerper met een sterk autonoom karakter.’

Duurzaam leven
Tegelijkertijd wil Rebecca duurzaam leven. ’Op de operatiekamer zag ik steeds meer disposables verschijnen. Ik begon een aantal jaren geleden intrinsiek gemotiveerd met het scheiden van plastic. Ik nam dat mee en deed dit in de juiste container. Maar ik zag ook de schoonheid van afval.’ Langzaamaan ontstond het idee om hier iets mee te gaan doen. Zo maakte Rebecca voor een vertrekkend oogarts een medaille van lensjes. ‘Dus naast het scheiden van plastic neem ik plastic afval nu ook mee naar huis om hier thuis wat mee te doen. Afval is iets onesthetisch. Maar door er anders naar te kijken kan het esthetisch worden.’

Bewustwording creëren
‘Mijn doel is om bewustzijn te creëren en om verstandig om te gaan met materialen op de OK. En dat werkt. Collega’s vinden mijn werk mooi en tegelijkertijd ook wel schokkend omdat dit duidelijk maakt hoe verspillend we bezig zijn. Ik hoop bewustzijn te creëren op het gebied van materialenverbruik en besparing.’ vervolgt Rebecca. Rebecca wil in de toekomst meer creëren met afval en heeft de wens om in de toekomst te exposeren met werk. Met een collectie aan de muur, plafond of installatiekunst, op een mooie locatie. Dat vergt tijd en voorbereiding maar het begin is er.

Staaroperatie met de kleinst mogelijke voetafdruk
‘Wat ik voor de toekomst nog graag zou willen is om, samen met gemotiveerde oogartsen, industrie en patiënten een staaroperatie te ontwikkelen met de kleinst mogelijke voetafdruk. In mijn hoofd heb ik daar al een plan voor en gaat het om het re-designen en omdenken van procedures en behandelingen. Als patiënten eens wisten hoeveel afval er gemoeid is met de operatie die ze ondergaan! Het zou mooi zijn als de patiënt de mogelijkheid heeft om te kiezen voor een duurzame behandeling.’ Aldus Rebecca.

Voor meer informatie
Rebecca Banens – EYES WIDE OPEN

Oproep
Heb jij ook een persoonlijk verhaal over verduurzaming van zorg op de OK? Laat het ons weten! Mail of bel met Hillie Beumer, programmamanager Groene OK. E: h.beumer@heelkunde.nl M 06 25 03 64 19.