FAQ’s over methoden om uitstoot te verminderen tijdens anesthesie

Nieuws

Er zijn wereldwijd verschillende technieken ontwikkeld die ‘gas recapture’ mogelijk maken. Veel van deze systemen werken met behulp van koolstof of siliciumdioxide korrels, welke dampvormige anesthetica kunnen binden. Uitgeademde lucht wordt dan niet meer actief door het afzuigsysteem afgezogen maar de lucht wordt eerst via een canister geleid. In een fabriek is het mogelijk om uit een canister de damp te extraheren voor eventueel hergebruik.

Tot nu toe is in Nederland alleen ‘CONTRAfluran/SENSOfluran’ beschikbaar, een samenwerking tussen Zeosys en Baxter. Dit systeem werkt met koolstofkorrels en met deze techniek kunnen sevofluraan, isoflurane en desfluraan geadsorbeerd worden. Lachgas wordt niet gebonden.

Men kan overigens niet zowel isofluraan als sevofluraan gebruiken. Dit komt omdat extractie in de fabriek plaatsvindt met verhitting en het kookpunt van beide dampen te dicht bij elkaar ligt om ze te kunnen onderscheiden.

Namens de gecombineerde werkgroep Landelijke Netwerk de Groene OK en de werkgroep NVA duurszaamheid hebben N. Oversier (Maasstad ziekenhuis) en E. Helmich (Whangarei Hospital, NZ) een FAQ document opgesteld.

Download het document: FAQ Contrafluran/SENSOfluran