Groene tip: verduurzaam je netten

Nieuws

Reduce (R2) staat volgens het 10-R model van circulariteit hoog op de ladder. Hoe hoger op deze ladder, des te minder grondstofverbruik. Dit draagt bij aan het verlagen van de milieu-impact van een product. In het Leids Universitair Medisch Centrum wordt er binnen het OK-centrum dan ook regelmatig gekeken of er mogelijkheden zijn tot Refuse (R1), Reduce (R2), Redesign (R3), Reuse (R4). In het LUMC hebben ze recent het aantal instrumenten voor een Whipple operatie weten te reduceren (R2).

Reductie van 69%
Het resultaat is maar liefst een reductie van in totaal 85 instrumenten (69%) bij een Whipple operatie. Hoe ze dat hebben gedaan? Het ‘nieuwe’ Whipple net is grotendeels een combinatie van 3 netten. Het buik onco net, vaat net, Whipple set en basis net laparoscopie. Voorheen werden deze drie netten geopend en na de Whipple ingreep opnieuw gewassen en gesteriliseerd, ongeacht of de instrumenten daadwerkelijk gebruikt waren. Die drie netten en het Whipple set samen bevatten 127 instrumenten. Het ‘nieuwe’ Whipple net bevat er 42, een verschil van 85 instrumenten. Het Whipple net wordt uitgelegd en gewassen in 2 din netten. In de oude situatie werden er 4,5 din netten gewassen plus het laparoscopie net, dat een hele wasmachine in beslag neemt.

Multidisciplinair proces
Een multidisciplinair team heeft een analyse gedaan van het instrumentgebruik en heeft een ‘nieuw’ Whipple net ontwikkeld. Vervolgens is het ‘nieuwe’ Whipple net op proef gebruikt, zodat er nog suggesties voor verbetering konden worden aangedragen. Als laatste stap zijn de netten geïmplementeerd en deze worden nu standaard gebruikt bij Whipple operaties.

Door: Kim van Nieuwenhuizen, MD, PhD student Sustainability in Gynaecological Surgery en Sven Mieog, oncologisch chirurg