Half miljoen subsidie voor het verder verduurzamen van Nederlandse operatiekamers

Nieuws

Het Landelijk Netwerk de Groene OK heeft een subsidie van een half miljoen euro toegekend gekregen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport om de komende twee en een half jaar de Nederlandse OK’s verder te verduurzamen. De subsidie is toegekend aan twee deelprojecten: aanpassen van de luchtbehandeling en de doorontwikkeling van de Groene Barometer.

Aanpassen van de luchtbehandeling
Luchtbehandeling is verreweg de grootste energieverslinder op het operatiecomplex en staat in veel ziekenhuizen dag en nacht aan. Ook wordt in Nederland de lucht op de operatiekamers bevochtigd wat veel energie kost. “Ons doel is om een 50% reductie van de CO2 van de Nederlandse operatiekamers in 2025 te realiseren. De eerste stap om dat doel te bereiken is het uitvoeren van een brede inventaris van de Nederlandse situatie waarna we een aantal typologieën van de luchtbehandeling kunnen definiëren gevolgd door advies in besparingspotentieel per typologie.” aldus Sandra Lako, voorzitter van de werkgroep Energie.

Doorontwikkeling Groene Barometer
De Barometer moet inzicht gaan geven in de totale CO2 uitstoot van de operatiekamers in Nederlandse ziekenhuizen. Een eerste opdracht is door VWS verstrekt aan de onderzoeksgroep uit LUMC, TUDelft, RadboudMC en Universiteit Nijmegen om samen met Gupta een pilotstudie uit te werken. Deze pilot heeft een eerste opzet van de barometer opgeleverd, die in een aantal ziekenhuizen is gevalideerd. Dezelfde onderzoeksgroep zal de Groene Barometer verder ontwikkelen tot een bruikbaar en breed inzetbaar meetinstrument.

Terugdringen anesthesiedampen
Voor het deelproject anesthesiedampen, waarvan de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) penvoerder is, heeft het ministerie tevens een subsidie van een half miljoen toegekend. Niek Sperna Weiland, voorzitter werkgroep Anesthesiedampen en Medicijnresten:  “De NVA wil samen met het Landelijk Netwerk Groene OK een transitie binnen de operatiekamers bewerkstelligen zodat onze CO2 voetafdruk afneemt. Dit onderzoeksbudget helpt ons om methodes te ontwikkelen waarbij duurzamer gebruik wordt gemaakt van anesthesiedampen zonder dat de kwaliteit van de zorg hieronder lijdt.”

Verdiepen en verbreden
Voorzitter Frank Willem Jansen is verheugd met de toegekende subsidies: “Met ons Landelijke Netwerk hebben we eerst het accent gelegd op bewustwording en het delen van goede voorbeelden hoe operatiekamers te verduurzamen. Uiteraard blijft kennisdeling en informatievoorziening ook de komende jaren van belang maar we kunnen onze ambitie, om te verdiepen en te verbreden nu verwezenlijken. Daarom zijn we zo ontzettend blij met de subsidies voor de drie deelprojecten. We kunnen moedig voorwaarts!”