Het IPCC rapport spreekt klare taal: de mens is aan zet, Landelijk Netwerk roept op om mee te helpen ambities versneld waar te maken

Nieuws

Het IPCC-rapport geeft een verontrustende boodschap af. De toename in weersextremen en de zeespiegelstijging hebben enorme gevolgen. Het is nog niet te laat, maar we moeten – mondiaal – echt werk maken en ons inzetten om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Als Landelijk Netwerk de Groene OK zijn we op de goede weg, maar versnellen in ons denken en doen is noodzakelijk. Dit begint met het inzichtelijk maken hoe wij onze CO-2 footprint verminderen. Meten = weten. Verduurzaming van ons (chirurgisch) handelen kunnen we niet alleen. Daarom roepen wij de industrie, ingenieurs, bestuurders van ziekenhuizen en alle individuen die een bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van de OK: help ons mee om onze ambities waar te maken. De tijd dringt!

Neem contact met ons op via info@degroneok.nl om te kijken hoe u een bijdrage kan leveren.