Informatie over klimaatimpact zorgsector helpt burgers bij groenere zorgkeuze

Nieuws

Uit een verkennend onderzoek van Nivel blijkt dat meer dan een tiende van de zorggebruikers voor een duurzame behandeloptie zou kiezen als ze informatie hadden over de klimaatimpact van de zorg. Bovendien zegt meer dan de helft bereid te zijn hogere zorgpremie te betalen voor klimaatvriendelijke zorg.

Lees het volledige artikel