Landelijk Greenteam werkt aan Groene OK

Groene OK, Nieuws

Op donderdag 10 september hebben vijftien (wetenschappelijke) verenigingen gezamenlijk de Green Deal zorg ondertekend. Tijdens een feestelijke 1,5 meter bijeenkomst beloofden de verenigingen van medisch specialisten en ondersteunende beroepsgroepen -allen werkzaam op de OK- dat zij initiatieven steunen en initiëren die leiden tot verduurzaming van zorgprocessen op de OK of tot kennisontwikkeling. Met de ondertekening verenigen zij zich ook in het ‘Landelijk Netwerk Groene OK’, een landelijke netwerkorganisatie die sturing geeft aan dit gezamenlijke initiatief.

Zakken vol afval verlaten de OK
Een groot aantal medisch specialisten stoort zich al jaren aan de vervuiling die als gevolg van opereren wordt gegenereerd. Chirurg prof. dr. Jeroen Meijerink, één van de initiatiefnemers: ‘De operatiekamers zijn een onmisbaar onderdeel van een ziekenhuis. Om operaties goed uit te kunnen voeren is echter veel energie nodig. Iedere operatie geneert daarnaast veel omgevingsonvriendelijke gassen en zakken vol afval. De operatiekamers dragen op die manier bij aan een groot deel van de CO2 uitstoot en aan de (plastic) afvalstromen die het ziekenhuis verlaten. Als het om duurzaamheid gaat valt hier echt enorm veel winst te behalen.’

Samen met anderen
De deelnemers aan het Landelijk Netwerk Groene OK vinden het belangrijk om als professionals zelf leidend te zijn op dit onderwerp. Als geen ander zien zij namelijk wat er mogelijk is. Belangrijk is ook de samenwerking met andere partijen. Zoals ziekenhuisbestuurders, de inspectie of (vertegenwoordigers van) afvalverwerkers, farmaceuten en fabrikanten van medische hulpmiddelen. Het netwerk heeft de eerste contacten al gelegd en het initiatief wordt met enthousiasme ontvangen.

Verduurzaming in richtlijnen
Een manier waarop het netwerk verduurzaming van zorgprocessen op de OK wil borgen is via richtlijnontwikkeling. In overleg met het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) wordt momenteel bekeken hoe duurzaamheidsaspecten vast onderdeel kunnen worden van bestaande en nieuwe richtlijnen voor de snijdende specialismen. Op basis van onderzoek en literatuur kunnen bijvoorbeeld handvatten worden geformuleerd.

Bottom up
Cathy van Beek, Kwartiermaker Duurzame Zorg in opdracht van het ministerie van VWS, prees tijdens de bijeenkomst het gezamenlijke initiatief van de vijftien verenigingen en het leiderschap van een aantal individuele medisch specialisten. Wanneer dergelijke initiatieven bottom up tot stand komen en professionals samen de leiding pakken op zaken die zij zelf kunnen beïnvloeden, is dit een belangrijke randvoorwaarde voor succes, aldus Van Beek.

Deelnemende verenigingen
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) |  Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) | Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) | Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) | Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) | Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) | Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) | Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) | Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) | Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (KNO) | Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) |  Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) | Nederlandse Vereniging Van Anesthesie Medewerkers (NVAM) | Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen (BRV) |  Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden OK (NVLO)

Wilt u betrokken worden of heeft u informatie nodig?
Dat kan natuurlijk via de vereniging waarbij u aangesloten bent. Ook kunt u contact opnemen met Hillie Beumer (h.beumer@heelkunde.nl), programmamanager Groene OK en werkzaam bij de NVvH.