LNGOK tekent Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg

Nieuws

Op donderdag 8 december ondertekende Jeroen Meijerink als voorzitter van het Landelijk Netwerk de Groene OK de Green Deal Samen werken aan duurzame zorg tijdens het landelijk ondertekenmoment waarbij partijen uit de hele zorgsector hun duurzaamheidsambities bekend maakten.

Green Deal 3.0
De nieuwe Green Deal zet in op de verduurzamingstransitie in de zorgsector en maakt de acties voor de komende jaren concreter. Het akkoord bestaat uit vijf thema’s: gezondheidsbevordering, kennis en bewustwording, CO2-uitstoot, circulair werken en medicatie. Aan deze thema’s wordt in de periode 2023 tot en met 2026 gewerkt om te komen tot meer duurzame zorg.

Specifieke inzet en acties van het Landelijk Netwerk de Groene OK
Het Landelijke Netwerk de Groene OK zet zich in om gerelateerd aan de werkzaamheden op de OK en volgens de lijnen waarin de Groene OK zijn doelstellingen heeft geformuleerd de volgende acties te ondernemen:

  • Bevorderen van gezondheid;
  • Bevorderen van bewustwording en kennis over impact van de zorg op milieu en klimaat en vice versa;
  • Verminderen CO2-emissie van gebouwen, energie en vervoer;
  • Circulair en spaarzaam met grondstoffen en materialen werken;
  • Verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik).

Uitreiking legpenning Jeroen Meijerink
Tijdens het tekenmoment ontving Jeroen Meijerink vanuit de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde een Zilveren Legpenning als erkenning en waardering voor zijn grote verdiensten als innovatief chirurg en zijn initiatieven rond  het verduurzamen van de operatieve zorg.