Maak kennis met Hayke Veldman: bestuurlijk aanjager Green Deal

Nieuws

Per 1 juni is Hayke Veldman gestart als bestuurlijk aanjager van de Green Deal Samen werken aan duurzame zorg. De bestuurlijk aanjager houdt zicht op de voortgang en uitvoering van de afspraken en enthousiasmeert en overtuigt partijen om zich in te zetten voor het verduurzamen van de zorg. Hayke ging bij het Landelijk Netwerk de Groene OK op werkbezoek en maakte kennis met voorzitter Frank Willem Jansen. Wij stelden Hayke de volgende vragen:

Waarom deze rol als bestuurlijk aanjager?
Hayke: “Afgelopen jaren is er heel goed gewerkt aan de bewustwording dat ook de zorg z’n bijdrage kan en moet leveren. Want het leveren van zorg heeft als keerzijde een stevige bijdrage aan de belasting op onze leefomgeving.” Hij vervolgt: “Het is eigenlijk heel raar dat we bij het leveren van zorg onze gezondheid belasten door niet duurzaam te werken.” Is de stap naar duurzame zorg makkelijk? Ja en nee. Hij legt uit: “Nee, natuurlijk zijn er heel veel hobbels waar we in de praktijk mee te maken gaan krijgen. Maar ja, uiteindelijk is het een kwestie van stappen zetten en gewoon gaan doen. Juist die uitdaging vind ik een hele mooie. Samen door de weerstand heen en samen zorgen voor duurzame zorg.”

Wat is voor jou de belangrijkste uitdaging de komende tijd?
“Van denken naar doen! Bewustwording is en blijft belangrijk, maar het is nu ook tijd om echt meters te gaan maken, daadwerkelijk duurzamere keuzes te maken”, aldus Hayke.

Wanneer heb jij je doelen als bestuurlijk aanjager bereikt?
Hayke: “Het mooiste resultaat hebben we als we over een aantal jaar terugkijken, elkaar dan aankijken en zeggen “Tjonge jonge hoe hebben we dat toen zo kunnen doen en wat goed dat we dit nu gewoon op een duurzame manier doen”.” Hij vervolgt: “Het beste resultaat halen we als duurzame zorg niet meer bijzonder is, maar ‘gewoon gewoon’ is.”

Hoe kunnen we als Landelijk Netwerk de Groene OK hier aan bijdragen en hoe kunnen we elkaar versterken?
“Kennis delen en elkaar blijven uitdagen op duurzamere oplossingen. Hoe klein de bijdrage of verandering ook is: elke stap telt”, aldus Hayke. Hij geeft aan dat niet altijd alle mooie initiatieven én oplossingen worden gedeeld met andere OK’s en dat is jammer. Hayke. “Het is zonde om overal zelf het wiel uit te vinden en het Landelijk Netwerk biedt een mooi platform en heeft een steeds groter wordende achterban”. Hij eindigt dan ook met de oproep: “Blijf de goede stappen die
gezet worden met elkaar delen!”