Medisch Delta Café en LDE Round Table: Duurzaamheid in de Gezondheidszorg

Congres, Nieuws

Doe & Deel Duurzaamheid in de Gezondheidszorg
Overal werken professionals, wetenschappers en studenten met passie aan duurzamere zorg. Op 25 juni delen zij hun successen, hoofdbrekens en nieuwste inzichten in twee sessies.

Round Table: Uitkomsten Thesis Lab Sustainable Healthcare
Delft, 14.30-15.45 uur

Studenten van de Leiden-Delft-Erasmus universiteiten en Hogeschool Rotterdam presenteren de resultaten van het Thesis Lab ‘Sustainable Healthcare’ in een interactieve rondetafel met professionals. De afgelopen maanden werkten negen masterstudenten samen met zorgopdrachtgevers om de gezondheidszorg te verduurzamen. Tijdens deze sessie bespreken we de uitkomsten van hun onderzoeken en gezamenlijk trekken we conclusies en formuleren aanbevelingen. Professionals delen ervaringen uit hun eigen instellingen en geven tips over hoe je zelf aan de slag kunt gaan met vergroening van de zorg. Deze sessie wordt in het Engels gehouden.

Medical Delta Café: ‘Meer Met Minder’
Delft, 16.00-17.00 uur

In het Medical Delta Café gaan zorgbestuurders en professionals in gesprek over de houdbaarheid van ons zorgstelsel, dat onder druk staat door stijgende kosten, personeelstekorten en een toenemende zorgvraag, naast de hoge CO2-uitstoot. Drie experts delen hun visie op hoe we met hetzelfde budget, minder personeel en een lagere CO2-uitstoot toch meer mensen kunnen voorzien van basiszorg, zonder in te boeten op kwaliteit. Hierbij wordt besproken of innovatie een helpende of juist remmende factor is en wat de impact hiervan is op de duurzaamheid van ons zorgstelsel. Aansluitend vindt er een netwerkborrel plaats. Deze sessie wordt in het Nederlands gehouden.

Kom tot nieuwe inzichten, discussieer mee, maak je eigen actieplan en ontmoet elkaar op de Doe & Deel Duurzaamheidsmiddag op 25 juni!

Locatie: Delft, Vakwerkhuis – Professor Snijdersstraat 2, 2628 RA Delft
Datum: Dinsdag 25 juni 2024
Tijdstip: Round Table 14:30-15:45 | Medical Delta Café 16:00-17.00 uur | aansluitend netwerkborrel