Nieuw lid voor het Landelijk Netwerk De Groene OK

Groene OK, Nieuws

Vanaf 1 mei jl. heeft de Nederlandse Sociëteit voor ExtraCorporale Circulatie (NeSECC) zich aangesloten bij het landelijk Netwerk De Groene OK. De NeSECC is de landelijke organisatie van klinisch perfusionisten. In Nederland zijn circa 150 klinisch perfusionisten werkzaam, verspreid over 17 medische centra. Zij werken met name in de cardiochirurgische centra en voor een klein deel in een specialistisch oncologisch behandelcentrum.

De klinisch perfusionisten zijn erg gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het landelijk netwerk en dat klinkt als volgt: ‘In meerdere ziekenhuizen zijn Groene OK teams actief en wordt daar gemotiveerd aan deelgenomen door verschillende disciplines, waaronder de vakgroep perfusie. We zijn een kleine beroepsgroep die veel afval kan maken. In eerste instantie zochten we hulp en ondersteuning bij onze beroepsvereniging NeSECC om zo in contact te komen met collega’s die wellicht al wat verder waren met vergroening en recycling. Maar we zijn een kleine vereniging. Bij het Landelijke Platform Groene OK hopen we veel te kunnen leren en de handvatten te vinden om ook binnen de perfusie te vergroenen. Door onze krachten te bundelen komen we sneller vooruit.’

De NeSECC wordt vertegenwoordigd door: Pauline Benes (UMC Groningen) & Inge Schreurs (St Antonius ziekenhuis).