Projectgroep Duurzame Oogheelkunde opgestart

Nieuws

De Projectgroep Duurzame Oogheelkunde (PGDO) is een specialisme-overstijgende projectgroep betrokken bij de verduurzaming van de oogheelkundige zorg.

Doelstelling

De PGDO streeft naar het verduurzamen van alle processen binnen de Nederlandse oogheelkundige praktijk. Deze doelstelling is gebaseerd op de Green Deal Duurzame Zorg welke in 2020 mede is ondertekend door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Concreet streeft de projectgroep naar:

  • reductie van uitstoot van broeikasgassen
  • zuiniger en circulair gebruik van grondstoffen
  • minder medicijnresten in het grondwater
  • een gezonde leefomgeving voor patiënt en zorgmedewerker

De projectgroep wil deze doelen bereiken door informatievoorziening en advies, met in achtneming van de huidige richtlijnen en de wetenschappelijke consensus. Bij deze adviezen (Best Practices) staan patiëntveiligheid en duurzaamheid voorop. De Best Practices worden in samenwerking met de relevante werkgroepen van het NOG ontwikkeld om een optimaal en effectief draagvlak te creëren. Er is ook een samenwerking met het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Meer informatie