Reusable bevalset al bij 3e keer gebruik duurzamer dan disposable set!

Nieuws

Bij elke bevalling wordt een partusset, bestaande uit 3 kochers en 2 scharen gebruikt en zonodig een hechtset met een 5-tal instrumenten. Begin 2019 gingen we in het UMCU over naar disposable sets, waarbij al deze instrumenten met het afval worden weggegooid. In samenwerking met het onderzoeks- en adviesbureau CE Delft voerde het UMC Utrecht een levenscyclusanalyse (LCA) uit waarin de herbruikbare partusset met de wegwerpvariant werd vergeleken. De conclusie is dat bij de 3e keer gebruik de herbruikbare partusset al beter voor het klimaat (CO2-eq.) en de menselijke gezondheid (DALY) is. De herbruikbare sets kunnen echter wel 500 keer gebruikt worden. De  klimaatimpact van de eenmalige variant is hoger door de productie, het transporteren en verwerken van instrumenten. In het UMCU hebben we besloten terug te gaan naar de herbruikbare partus- en hechtsets en voorkomen hiermee jaarlijks een enorme afvalberg aan hoogwaardig staal en zo’n 2500 kg CO2.

Klik hier voor het rapport.

#GynaeGoesGreen #degroeneOK #circulariteit #greendealzorg