Succesvol overleg met Infectiepreventie en Andreas Voss over Duurzaamheid in de Zorg

Nieuws

In een constructief overleg dat plaatsvond op 13 december j.l., hebben vertegenwoordigers van infectiepreventie, Andreas Voss, en Annemarie Leliveld-Kors namens de Groene OK besproken hoe de zorgsector duurzamer kan worden. Het overleg bracht enkele belangrijke punten naar voren.

Informatiedeling en bewustwording
Er is geconstateerd dat er soms gebrek is aan kennis over elkaars behoeften met betrekking tot duurzaamheid. Er wordt gewerkt aan gestructureerde informatieoverdracht om bewustwording te vergroten.

Samenwerking en netwerken
Er wordt overwogen om in samenwerking met externe partijen, zoals GZA, een groep op te richten om kennis en ervaringen te delen en het netwerk rond duurzaamheid te versterken.

Prioriteren van duurzaamheidsmaatregelen
Het belang van het prioriteren van duurzaamheidsmaatregelen op basis van hun impact op CO2-uitstoot, grondstoffen en watergebruik is benadrukt. Dit zal helpen bij gerichte implementatie.

Verbetering van de communicatiestrategie
Er wordt gewerkt aan een verbeterde communicatiestrategie over duurzaamheid, inclusief het betrekken van externe partijen. Een gestructureerde aanpak zal de betrokkenheid vergroten.

White Paper over duurzaamheid
Andreas Voss heeft het initiatief genomen om een White Paper te ontwikkelen met praktische richtlijnen voor duurzaamheidsimplementatie. Dit zal dienen als leidraad voor de organisatie en de bredere gemeenschap.

Vraag en antwoord: infectiepreventie
Er wordt een artikel voorbereid voor de website, waarin vragen en antwoorden van Andreas Voss worden gedeeld om waardevolle inzichten te delen.

Website en stappenplan
De VHIG werkt aan een nieuwe website met een uniform stappenplan voor duurzaamheid, rekening houdend met infectiepreventie.

Afspraak voor Follow-up
Het overleg eindigde met het plannen van een nieuwe afspraak over 4 maanden om de voortgang te bespreken en verdere stappen te coördineren. Deze gezamenlijke inspanningen illustreren een vastberadenheid om duurzaamheid te integreren in de zorgsector. Door samen te werken en kennis te delen, streven de betrokken partijen naar een groenere en gezondere toekomst voor de gezondheidszorg.