Symposium ‘From surgical waste to medical products’

Agenda, Congres, Nieuws

Ter gelegenheid van de promotie vindt aansluitend op woensdag 8 juni een symposium plaats in Sociëteit De Witte.

Het doel van dit symposium is om inzichten en kennis met elkaar te delen op het gebied van het verduurzamen van de zorg. Naast de functie als kennisplatform is het doel om te verbinden. Vanuit een holistisch perspectief wordt de circulaire zorgeconomie uitgediept.
Dit symposium wordt georganiseerd mede als ode aan een ieder die deel heeft uitgemaakt van één van de onderzoeksteams
of ons onderzoek heeft ondersteunt.

Het symposium is opgezet als kennisnetwerk rondom circulaire zorg tussen wetenschap, ziekenhuis, de medische industrie en de politiek. Onder de naam ‘Circular Expertise Exchange Group’ willen we een platform bouwen dat nieuwe-, duurzame inzichten en expertise met elkaar deelt.

Bekijk de uitnodiging