Uitnodiging deelname onderzoek knelpunten verduurzaming gezondheidszorg

Nieuws

Onderzoeksbureaus Berenschot en Pro Facto zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd om een onderzoek te doen naar mogelijke knelpunten in wet- en regelgeving bij het verduurzamen van de gezondheidszorg. Het Landelijk Netwerk de Groene OK steunt dit initiatief. Wij zouden het op prijs stellen als u een bijdrage levert door een aantal vragen te beantwoorden. De vragenlijst is te bereiken via de volgende link: https://berenschot.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5o5ECWKdpVfiJLM

Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten.

Bij voorbaat dank!