Frank Willem Jansen benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Nieuws

Op vrijdag 24 november 2023 is prof.dr. Frank Willem Jansen, bij zijn afscheid als hoogleraar gynaecologie verbonden aan het LUMC en TU Delft, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding uit de handen van Nienke van Renssen, vanwege zijn grote bijdrage aan de benigne gynaecologie en het verduurzamen van de zorg.

Jansen ontving deze onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten op het gebied van de gezondheidszorg. Zo zette hij zich in voor ontwikkelingen, onderzoek en begeleiding op met name minimaal invasieve chirurgie. In 2019 nam hij het initiatief voor de oprichting van het Landelijk Netwerk de Groene OK, een platform waar hij zich als voorzitter nationaal en internationaal inzet voor de vergroening van de gezondheidszorg.

Ook zocht en zoekt hij actief naar samenwerkingen tussen technologie en gezondheidszorg, onder meer als voorzitter van het samenwerkingsverband Medical Delta. In 2014 werd hij benoemd tot Honourable member of the British Society of Endoscopic surgery (BSGE) en in 2017 tot erelid van de Nederlandse Vereniging van Endoscopische Chirurgie.

Namens het Landelijk Netwerk De Groene OK feliciteren wij prof.dr. Frank Willem Jansen van harte met deze welverdiende onderscheiding!

Orde van Oranje-Nassau
Een onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid.

Bronnen:
Gemeente Amsterdam
Medical Delta