Advisering wisselduur beademingsslangen anesthesietoestellen

Anesthesiedampen en medicijnresten, Inspiratie, Nieuws

Is het mogelijk om de wisselduur van beademingsslangen op de anesthesietoestellen van het OKC in het te verlengen van 7 dagen naar 4 weken? Dit levert namelijk een aanzienlijke besparing van plastic afval op. De besparing wordt geschat op zo’n €20.000 en 700kg plastic per jaar.  Tevens levert het tijdwinst op omdat medewerkers 1x per maand deze handeling verrichten in plaats van 1x per week. Deze vraag lag voor in het Radboudumc en UMC Utrecht.

De conclusie? Verlengen van de vervangingsfrequentie van de slangen heeft geen invloed op de al bestaande preventieve maatregelen. Deze maatregelen zijn beschreven in richtlijnen en vertaald naar Radboud-protocollen. Monitoring op naleving en borging van de maatregelen is belangrijk om de risico’s op besmetting te beheersen. Risico’s zijn niet geheel uit te sluiten, dat geldt echter ook voor vervangingsduur van 7 dagen.

Op basis van minimaal beschikbare evidence én het ontbreken van richtlijnen concludeert de HIP dat de (eind)verantwoordelijke (hoofd anesthesiologie), met in acht neming van bestaande beheersmaatregelen, kan overwegen om vervangingsfrequentie te verlengen van 7 dagen naar 4 weken.

Geadviseerd wordt om vanuit de beroepsgroepen (NVA en NVAM) bij firma’s aan te blijven dringen op onderbouwde vervangingsfrequenties waarbij duurzaamheid in acht wordt genomen.

Lees het hele adviesdocument: Advisering wisselduur beademingsslangen anesthesietoestellen OK van 7 dagen naar 4 weken