Plaszakken effectieve oplossing voor minder medicijnresten in het water

Anesthesiedampen en medicijnresten, Nieuws

Het medicijngebruik in Nederland stijgt. Hoewel het lichaam een deel van de medicijnen opneemt, komt toch een deel via de urine en ontlasting terecht in het rioolwater en uiteindelijk in het oppervlakte- en grondwater. Ook contrastvloeistoffen die gebruikt worden bij bijvoorbeeld een CT-scan passeren de afvalwaterzuivering. Omdat deze stoffen slecht afgebroken kunnen worden, is er een kans dat ze zich ophopen in het milieu en zo gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Verschillende partijen hebben om deze reden in 2019 samen afgesproken om zich in te zetten voor de vermindering van röntgencontrastmiddelen in water. Hierna werd op initiatief van de overheid, de zorgsector en de drinkwater sector op 16 november 2020 de Brede Proef Plaszakken gestart. Tijdens deze proef kregen poliklinische patiënten na een CT-scan een plaszak mee. Door patiënten de eerste 8 uur na hun scan een plaszak mee te geven, kan 80% van de lozing van contrastvloeistoffen eenvoudig voorkomen worden. De proef is uitgevoerd in zes verschillende ziekenhuizen om te testen of de patiënten de plaszakken willen en kunnen gebruiken. Daarnaast werd er ook gekeken of de plaszakken met weinig inspanning en extra kosten in het reguliere werkproces in het ziekenhuis konden worden geïntroduceerd.

De vier belangrijkste bevindingen uit deze proef zijn:

  1. De bereidheid voor de inzet van plaszakken is zowel bij het personeel als patiënten heel hoog.
  2. Vroegtijdige, duidelijke en herhaaldelijke patiëntencommunicatie over de plaszakken is belangrijk. De medewerker communicatie is effectief gebleven.
  3. De kosten van het aanbieden van plaszakken na een CT-scan worden volledig bepaald door de kosten van de plaszakken zelf.
  4. Landelijke implementatie plaszakken is mogelijk.

Klik hier voor een uitgebreide samenvatting van het rapport