Plastic afval

De grote hoeveelheden plastic afval zijn één van de grootste ergernissen op de OK. Aan het einde van de ingreep worden zakken vol afval weggegooid, waarvan het merendeel plastic is.

Schoon plastic kan vaak nog met de ‘gewone’ afvalstromen mee. Gecontamineerd plastic wordt met speciaal afvaltransport vervoerd naar Dordrecht om daar verbrand te worden.

 

De (strategische) doelen en onderliggende activiteiten van de werkgroep worden in het onderstaande schema weergegeven.

De doelen zijn leidend voor de koers van de werkgroep. Activiteiten kunnen worden toegevoegd of gewijzigd als daar aanleiding toe is.

Inspirerende voorbeelden

Over de werkgroep Plastic afval

Contact werkgroep Plastic afval

Jeanne Heijnen